အကယ္ဒမီ ေဆြဇင္ထိုက္ (ခ) ဂေရ႕စ္2021-01-06T03:58:08+00:00

အကယ္ဒမီ ေဆြဇင္ထိုက္ (ခ) ဂေရ႕စ္
႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ ႏွင့္ ထုပ္လုပ္သူ

ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္သည္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလာကမွ အနားယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးတြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားကို ဖန္တီးရန္ စိတ္အားထက္သန္သည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ Yangon Film Shcool ကို ကူညီတည္ေထာင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေဆြဇင္ထိုက္သည္ ျမန္မာ-ျပင္သစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္သည့္က႑တြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက Order of the Arts and Letters တြင္ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။႐ုပ္ရွင္ေလာကအတြက္ သူမ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း HIV AIDS ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္လည္း လူသိမ်ားသည္။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ား ႏိုင္ငံတြင္ စတင္လာခ်ိန္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကပင္ UNICEF ျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး PSI ႏွင့္အတူလက္တြဲကာ အမ်ားျပည္သူအား ကြန္ဒုံးသုံးရန္၊ အသုံးျပဳဖို႔ဝယ္ယူရာတြင္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိေစရန္၊ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ဝယ္ယူရရွိေစရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

Go to Top