ဦးေအာင္မ်ိဳးရွိန္2020-12-27T05:11:47+00:00

ဦးေအာင္မ်ိဳးရွိန္
ဝါရင့္အားကစားကေလာင္ရွင္

ဦးေအာင္မ်ိဳးရွိန္သည္ စာေရးဆရာတစ္ဦးအျဖစ္သာမက အားကစားက႑တြင္ အလြတ္တမ္း ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ကေလာင္အမည္မွာ ‘ေအာင္မ်ိဳး’ ျဖစ္ၿပီး ကေလာင္ခြဲမ်ားမွာ ‘တာကာဟရွိ(Takahashi) ႏွင့္ ဇြဲထက္ေအာင္’ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးျခင္းအျပင္ MRTV-4 ၏ Weekly Sports Diary(WSD) ၌ လစဥ္အားကစားက႑ မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပြဲႀကိဳသုံးသပ္ျခင္း၊ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္း၊ အားကစားဆိုင္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားကို ပရိသတ္အတြက္ ေရးသားမွ်ေဝျခင္း စသည္တို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဦးေအာင္မ်ိဳးရွိန္သည္ အားကစားက႑တြင္ဝါရင့္စာေရးဆရာတစ္ဦး ျဖစ္သကဲ့သို႔ လက္ရွိတြင္လည္း FIRST ELEVEN, WEEKLY ELEVEN, DAILY ELEVEN, 7 DAY, POWER NEWS, တက္လမ္း, အင္အား စသည့္ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာမ်ား၌ ေအာင္မ်ိဳး၊ တာကာဟရွိ(Takahashi) စေသာ ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင့္ ေရးသားလ်က္ရွိပါသည္။

Go to Top