ရန္ႏိုင္စိုး2019-11-07T16:33:00+00:00

ရန္ႏိုင္စိုး
ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ ဂ်ဴဒိုအားကစားသမား
(S34)

ရန္ႏိုင္စိုးသည္ ႏိုင္ငံ့လက္ေ႐ြးစင္ ဂ်ဳဒိုအားကစားသမားျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ Southeast Asian Games တို႔တြင္ ေငြတံဆိပ္ဆုမ်ားဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ SEA Games တို႔တြင္ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ကာ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ေန႔အားကစားၿပိဳင္ပြဲ (-၁၀၀) ကီလိုတန္း ၿပိဳင္ပြဲတြင္လည္း ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုမ်ား ဆြတ္ခူးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ႏွင့္၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကိုဒိုကန္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဂ်ဴဒိုအားကစားနည္းပူးတြဲေလ့က်င့္ရန္ ဂ်ပန္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ Rio Olympic Games တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တိုက်ိဳတြင္ က်င္းပမည့္ အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Southeast Asian Games ၿပိဳင္ပြဲတို႔တြင္ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ လ်ာထားျခင္းခံရသည့္ ႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

Go to Top