ေအာင္ျပည့္စိုး2019-11-07T15:57:08+00:00

ေအာင္ျပည့္စိုး (A01)

ေအာင္ျပည့္စိုးသည္ ကမာၻ႔အျမင့္ဆုံး ဓါတ္ပုံဆုျဖစ္သည့္ Hasselblad Masters ဆုအတြက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ အေ႐ြးခံရၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ေနာက္ဆုံးစကာတင္အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိကာ ၂၀၁၀ တြင္မူ အဆိုပါဆုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

National Geographic ၏ ဓါတ္ပုံသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး သူ၏ Yangon Exhibition Sales သည္ လတ္တေလာေအာင္ျမင္မႈမ်ားတြင္ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ လက္ရာေျမာက္ဓါတ္ပုံမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဆုေပါင္း ၂၅ ဆု တိတိ ရရွိထားသူလည္းျဖစ္ၿပီး 2014 American Photographic Society’s Silver Award ကို ခရီးသြားဓာတ္ပုံအမ်ိဳးအစားျဖင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Air Asia ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ Photography brand ambassador အျဖစ္ ခန႔္အပ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကလည္း ippawards ေခၚ iPhone Photography ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ ၎၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမဂၢဇင္းမ်ားျဖစ္ေသာ Times ႏွင့္ NY Times တို႔တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

Go to Top