ဝဏၰခြာနီး2019-11-18T05:15:39+00:00

ဝဏၰခြာနီး (A28)

ဝဏၰခြာနီးသည္ မဂၤလာဓါတ္ပုံ၊ ေၾကာ္ျငာဓါတ္ပုံႏွင့္ အလွဓါတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးမႈမ်ားတြင္ အထူးေက်ာ္ၾကားသည့္ျပည္တြင္း ဓါတ္ပုံဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေၾကာ္ျငာ၊ ဖက္ရွင္ႏွင့္ ပြဲတက္ဓာတ္ပုံဆရာအျဖစ္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ လက္ရာႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကို မဂၤလာေဆာင္ဓာတ္ပုံမ်ားျဖင့္ ပိုမိုလူသိမ်ားခဲ့သည္။ WPPI မွ 2nd Place Award 2018 ႏွင့္ 7 Silver Awards တို႔ကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

PWST မွ 2017 ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုကိုလည္းေကာင္း 2018 ခုႏွစ္တြင္ ေငြတံဆိပ္ဆုကိုလည္းေကာင္း ရရွိခဲ့သည့္အျပင္ AWPA မွ 1st Place Award 2018, 2nd Place Award 2017, 3rd Place Award 2018, 2 Place Award 2019 (First -Half), 2 Gold Annual Award, 2 Silver Annual Award, 6 Bronze Annual Award ႏွင့္ 39 Excellence Award တို႔ကိုဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။ Asia WPA တြင္ Grand Elite Member အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး 2018 ႏွင့္ 2019ခုႏွစ္တို႔တြင္လည္း World Top 20 ၌ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

Go to Top