ဦးျမင့္မိုးေအာင္2020-12-27T05:14:24+00:00

ဦးျမင့္မိုးေအာင္
ေတးေရးဆရာ

ဦးျမင့္မိုးေအာင္သည္ နာမည္ေက်ာ္ ျမန္မာေတးေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဂီတေလာကတြင္ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ ဂီတာတီးနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဂီတသေကၤတဖတ္နည္းစသည့္ ဂီတပညာတို႔ကို စနစ္တက်တတ္ေျမာက္ထားသူျဖစ္သည္။ ေတးေရးသူမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတးသီခ်င္းမူပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း၏ ဥကၠ႒တစ္ဦးျဖစ္သည္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားသီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကိုယ္တိုင္ေရးသားထားေသာ When We Are One သီခ်င္းႏွင့္ ဆန္ခါတင္အဆင့္ထိ ပါဝင္အေ႐ြးခံခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္း နာမည္ေက်ာ္အဆိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

Go to Top