ဒါ႐ိုက္တာေမာင္သီ2020-12-26T11:51:32+00:00

ဒါ႐ိုက္တာေမာင္သီ
႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ၊ ထုတ္လုပ္သူ ႏွင့္ အႏုပညာအႀကံေပး

ဒါ႐ိုက္တာေမာင္သီသည္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္နယ္ပယ္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္အၾကာအထိ ေအာင္ျမင္မႈကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ ဝါရင့္႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ Forever Group ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္သာမက၊ ျမန္မာလူ႐ႊင္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕၏ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Magic Media Co., Ltd ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား၏ ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Go to Top