ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္ (ပင္းတယမီးအိမ္ရွင္ဆရာဝန္ႀကီး)2019-11-07T16:45:40+00:00

ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္
(ပင္းတယမီးအိမ္ရွင္ဆရာဝန္ႀကီး)
(C30)

ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္သည္ ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ ပုံမွန္ေဆးကုသျခင္း လုပ္ငန္းကိုသာမက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ပရဟိတ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ 7 Day Hero ဆု၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရက ခ်ီးျမႇင့္ေသာ လူမႈထူးခြၽန္ဆု၊ က်န္းမာေရးထူးခြၽန္ဆု (ပထမဆင့္)၊ ပင္းတယၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ပင္းတယမီးအိမ္ရွင္ဆု၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပင္းတယသားဆုတို႔အျပင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Citizen of Burma Award ကိုလည္း ရရွိခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

ပင္းတယေဆး႐ုံကို စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေကာင္းဆုံးေဆး႐ုံအျဖစ္ ဆုရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့သလို ပင္းတယေဒသကို SEATCA Smoke Free Award ဆုရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ေပၚ ေျမျပန႔္မွလူနာမ်ားအား အခမဲ့ေဆးကုေပးခဲ့ရာမွ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခက္အခဲကို သိျမင္ၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရရရွိေအာင္ အဝီစိတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ ပုန္းတလုတ္ကန္ ျပန္လည္ဆယ္ယူျခင္း၊ ေတာင္ေပၚလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ ေက်း႐ြာ ေလးဆယ့္ငါး႐ြာတြင္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ အရန္သားဖြားသင္တန္းသူမ်ား ေမြးထုတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ယခု လက္ရွိတာဝန္က်ေနေသာ ေျမာင္းျမေဒသတြင္လည္း ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အလႉရွင္မ်ားအကူအညီျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

Go to Top