ေဒါက္တာ ျမတ္စႏၵာသန႔္2019-11-07T16:46:10+00:00

ေဒါက္တာ ျမတ္စႏၵာသန႔္
ျမင့္မိုရ္ေမတၱာခိုနားရာ ေဂဟာ တြဲဖက္တည္ေထာင္သူ
(C12)

ေဒါက္တာျမတ္စႏၵာသန႔္သည္ ဓာတ္မွန္အထူးကုဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမင့္မိုရ္ေမတၱာ ပရဟိတအသင္းကို တည္ေထာင္ၿပီး မိဘမဲ့ေဂဟာေတြကို လစဥ္လႉဒါန္းေထာက္ပံ့ေပးေနၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာခံစားေနရေသာ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းျပန္တက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းမ်ား၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ အခမဲ့ေဆးကုသမႈႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈေပးသည့္အျပင္ခင္ပြန္းသည္(သို႔) ခ်စ္သူက စြန႔္ပယ္ျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ မီးဖြားႏိုင္ရန္ စရိတ္ၿငိမ္းကူညီေပးပါသည္။

၂၀၁၇မွာ ျမင့္မိုရ္ေမတၱာခိုနားရာကို တည္ေထာင္ကာ အ႐ြယ္မတိုင္ခင္ တရားမဝင္ ကေလးစြန႔္ပစ္မႈက်ဆင္းေစရန္၊ မိဘမဲ့ကေလးက်ဆင္းေစရန္ႏွင့္ မိဘသစ္ကတရားဝင္ ေမြးစားႏိုင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ခြင္မဲ့ကေလး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏ ေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ အထူးဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။

Go to Top