ညီလင္းဆက္2019-11-07T16:47:22+00:00

ညီလင္းဆက္
တည္ေထာင္သူႏွင့္ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ၊ 3XVIVR Virtual Reality Production
နည္းပညာအတိုင္ပင္ခံ၊ ျမန္မာေရွးေဟာင္းသုေတသနအသင္း
(C21)

ညီလင္းဆက္သည္ နည္းပညာဘေလာ့ဂ္ဂါတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို သမိုင္းအခ်က္အလက္က်န္ရစ္ေစရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္ Virtual Reality နည္းပညာအသုံးျပဳကာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း VR/AR နည္းပညာအသုံးျပဳကာ ကမာၻကသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။ သူ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထဲတြင္ Myanmar Thanakha Camera Effect က လူသိမ်ားၿပီး ကမာၻအဝွမ္း Facebook သုံးစြဲသူမ်ားၾကား ေရပန္းစားခဲ့သည္။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနအသင္း၏ နည္းပညာအတိုင္ပင္ခံအျဖစ္လည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က Matty Award – Best Historic Space of the Year ဆုကိုရရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ Google ၏ Trusted Partner Company အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Google Street view ကို ဖန္တီးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

Go to Top