ေဒၚနန္းအိအိဇာ2020-12-27T05:16:59+00:00

ေဒၚနန္းအိအိဇာ
စာေရးဆရာ၊ သရဖူမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ထုတ္ေဝသူ

ေဒၚနန္းအိအိဇာသည္ နာမည္ေက်ာ္ ဖက္ရွင္ႏွင့္ အလွအပေဆာင္းပါးမ်ား ပါဝင္သည့္ သရဖူမဂၢဇင္းကို ထုတ္ေဝေနသူျဖစ္သည္။ သရဖူမဂၢဇင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၄ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ နာမည္ႀကီး မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ နန္းေဒဝီစာေပကို ထူေထာင္ကာ သုတလုံးခ်င္းစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဝလ်က္ရွိၿပီး Online အေနျဖင့္လည္း သရဖူမဂၢဇင္း – Crown Magazine အမည္ျဖင့္ Crown TV Page ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ ေဒၚနန္းအိအိဇာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆံပင္ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားအသင္း (MHPA) တြင္ ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားစာေပဆုႏွင့္ Star Awards ဆု ေ႐ြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

Go to Top