ေဒၚလဲ့ျဖဴျပာမ်ိဳးျမင့္2020-12-26T12:16:34+00:00

ေဒၚလဲ့ျဖဴျပာမ်ိဳးျမင့္
ပန္းခ်ီဆရာမ ႏွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္သူ

ေဒၚလဲ့ျဖဴျပာမ်ိဳးျမင့္သည္ ပန္းခ်ီဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သို႔ အႏုပညာႏွင့္ ဆိုင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္မူမ်ားကို အလြတ္တန္းေရးသားေနေသာ ပညာရွင္တစ္ဦးလဲျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပပြဲေပါင္း ၃ ပြဲႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ပန္းခ်ီျပပြဲေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္သတင္းမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Times ၏ လူမႈဘဝက႑အတြက္ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးအျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို The Myanmar Times တြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ freelance အျဖစ္ေရးသားေပးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ Frontiir Company ၏ Communications Manager အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Go to Top