ဦးေဇာ္သက္ေအာင္2020-12-27T05:18:10+00:00

ဦးေဇာ္သက္ေအာင္
ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျမန္မာဝီကီပီးဒီးယားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ

ဦးေဇာ္သက္ေအာင္သည္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးစြယ္စုံက်မ္းျဖစ္ေသာ ဝီကီပီးဒီးယား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာဝီကီမီဒီယာ အသုံးျပဳသူအဖြဲ႕ ၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ဝီကီစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္း၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ အာရွႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ဝီကီမီဒီယာ၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနသူလည္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက ျမန္မာဝီကီပီးဒီးယား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠဌလည္းျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိတြင္ ဝီကီပီးဒီးယားတြင္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားလ်က္ရွိပါသည္။

Go to Top