သြင္စုေထြး (ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ)2019-11-07T16:51:43+00:00

သြင္စုေထြး (ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ) (V36)

သြင္စုေထြးသည္ သစ္လြင္လတ္ဆတ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး ျမန္မာဖက္ရွင္ေလာကကို ဆန္းသစ္ေစခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းပညာကို အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ေလးႏွစ္ၾကာသင္ယူၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာၿပီး ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ဒီဇိုင္နာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသည့္ Passion for Fashion Show တြင္ ပါဝင္ျပသခဲ့ရသည့္အျပင္ Bangkok ၌က်င္းပေသာ BIFF & BIL International Fashion Fair တြင္လည္းေကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္၌ ျပဳလုပ္ေသာ Northern Logistic Forum 2017 တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ျပသခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း ဖက္ရွင္ရႈိးမ်ားစြာတြင္လည္း ပါဝင္ထားၿပီး Hong Kong ႐ုပ္ရွင္ Line Walker 2 ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္႐ိုက္ကူးစဥ္က ျပည္တြင္းမွ အဝတ္အစားဒီဇိုင္နာအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရကာ အဆိုပါႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုက္ကူးလ်က္ရွိေသာ “ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္” အတြက္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း (Accessories) မ်ားကို တာဝန္ယူလ်က္ ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။

Go to Top