မင္းခန႔္ (ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ)2019-11-07T16:52:26+00:00

မင္းခန႔္ (ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ) (V27)

မင္းခန႔္သည္ ထိပ္တန္းျမန္မာလူငယ္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ သူ၏ Minimalism အေျခခံ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ Accademia Italiana မွ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းပညာရပ္ကို ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာဖက္ရွင္ေလာကကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေခတ္ေရွ႕ေျပးေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားဖန္တီးကာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ မ်က္ႏွာသစ္ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာတစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာဖက္ရွင္ရႈိးအမ်ားအျပားတြင္ ပါဝင္ျပသခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသတြင္း အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအတြက္လည္း ပါဝင္ဖန္တီးခဲ့သည္။ သူ၏ “Nouvelle Femme” သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Malaysia Mercedes Fashion Week အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

Go to Top