ပန္းခ်ီမြန္သက္2020-12-26T12:33:34+00:00

ပန္းခ်ီမြန္သက္

ပန္းခ်ီမြန္သက္သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ပန္းခ်ီနည္းျပအျဖစ္ ရန္ကုန္ ပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာင္းတြင္ စတင္တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပန္းခ်ီျပပြဲေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ပန္းခ်ီႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရွိခဲ့ေသာဆုမ်ားမွာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ASEAN Art Awards အထူးဆု၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Myanmar Portrait Contest အထူးဆုတို႔ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ အႏုပညာဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျဖစ္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တိုင္ ထိုင္း၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္ဝမ္၊ မကာအို၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ႐ုရွား စေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Artist Residence, Artist Symposium, Art Workshop, Art Biennale, Art Seminar, Art Exhibition မ်ားကို အႀကိမ္မ်ားစြာ Invited Artist အျဖစ္ တက္ေရာက္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ နရဲစြမ္တကၠသိုလ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ 1st ASEAN Art and Civilization Symposium ႏွင့္ အျခား Art Workshop မ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ရျပန္သည္။ သူ၏ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ အျမတ္တႏိုး စုေဆာင္းၾကသည္။

Go to Top