ပန္းခ်ီေဇာ္ဝင္းေဖ2020-12-26T12:40:03+00:00

ပန္းခ်ီေဇာ္ဝင္းေဖ

ပန္းခ်ီေဇာ္ဝင္းေဖသည္ျမန္မာႏိုင္ငံသား အာရွေခတ္ေပၚႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးျပည္တြင္းပန္းခ်ီ ျပပြဲေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အပါအဝင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ျပပြဲ ၁၀ ပြဲ ႏွင့္ ျပည္ပပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားကို ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ နယူးဇီလန္၊ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ River Gallery ႏွင့္ Myanmar Times တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ Myanmar Contemporary art awards ၏ winner လည္းျဖစ္သည္။ သူ၏ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို Singapore Art Museum(စင္ကာပူအႏုပညာျပတိုက္)၊ Staatliches Museum in Germany ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပတိုက္တို႔၏ တသက္တာအႏုပညာစုစည္းမႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံခဲ့ရသည္။

Go to Top