သက္သက္သင္း @ Beauty2019-11-07T16:34:30+00:00

သက္သက္သင္း @ Beauty (G14)

Beauty သည္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Next Top Model အစီအစဥ္၏ Franchise အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ Asia Next Top Model – Cycle 6 တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ေမာ္ဒယ္အျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး London Fashion Week 2019 ႏွင့္ မၾကာေသးမီကက်င္းပခဲ့သည့္ New York Fashion Week Spring-Summer 2020 တို႔တြင္ ဖက္ရွင္ေမာ္ဒယ္အျဖစ္ အလွျပ Cat Walk ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ ပထမဆုံး ျမန္မာေမာ္ဒယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

Go to Top