ဓီရာမိုရ္2019-11-07T16:36:56+00:00

ဓီရာမိုရ္ (ဂီတပညာရွင္) (M06)

ဓီရာမိုရ္သည္ လူအမ်ားေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရေသာ ေတးေရး၊ ေတးဆို၊ ဂီတမႉးႏွင့္ ဂီတပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဂီတပညာရွင္မ်ားစြာအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားစြာတြင္ ဂီတမႈးအျဖစ္ စီစဥ္တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

တစ္ကိုယ္ေတာ္ေတးစီးရီး( အယ္လ္ဘမ္ ) ၄ ခုကို သီဆိုျဖန႔္ခ်ီထားၿပီး၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆီးဂိမ္းႏွင့္ ၂၀၁၄ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆီးဂိမ္းတို႔တြင္ ဂီတမႉးအျဖစ္ ခန႔္အပ္ျခင္းခံရကာ ၂၀၁၄ ASEAN Summit တြင္ ဂီတဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ဂီတ ေတးသီခ်င္း ၁၀၀၀ ကို ျပန္လည္အသံသြင္းၿပီး ထိန္းသိမ္းျဖန႔္ေဝေနေသာ ဂီတရတနာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဂီတကို အမ်ိဳးအစား ၇ မ်ိဳးခြဲ၍ ထိန္းသိမ္းမွ်ေဝေပးေနေသာ ဂီတလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) ဒုတိယပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ယူလ်က္ရွိသည္။

Go to Top