စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္2019-11-07T16:37:19+00:00

စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ (ဂီတပညာရွင္) (M15)

စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္သည္ ျမန္မာ့ဂီတေလာကတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံးႏွင့္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အဆိုရွင္မ်ားထဲမွတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသူျဖစ္သည္။ ၎၏ ဂီတဆိုင္ရာ ပါဝင္ဖန္တီးမႈမ်ားေၾကာင့္ World’s Best Male Artist ၊ World’s Best Live Act ၊ World’s Best Entertainer of the Year အျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ World Music Awards တြင္ ဆန္ခါတင္စာရင္းဝင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ASEAN Japan Music Festival တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Coca Cola ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သလို ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ လူသားခ်င္းစာနာလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

Go to Top