မီရွဲ (ရန္ကုန္သူမီရွဲ)2019-11-07T16:30:29+00:00

မီရွဲ (ရန္ကုန္သူမီရွဲ) (T35)

Facebook Followers: 161,000

မီရွဲသည္ သူမ၏ ရန္ကုန္သူမီရွဲ Vlog ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ Influencer of the Year 2018 (Lifestyle) Award ကို ရရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အႏွံ႔အျပားရွိ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦႏွင့္ ေနရာမ်ားကို ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ လွည့္လည္သြားလာသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားျဖင့္ ပရိသတ္မ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိေနသူျဖစ္သည္။ ကိုယ္ကာယႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးလုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးစိတ္ဝင္စားသည့္ မီရွဲ သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားက စီစဥ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ Miss Myanmar International 2013, 2014 ႏွင့္ Miss Myanmar Universe 2013 ကဲ့သို႔ အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ Miss Myanmar Universe ၿပိဳင္ပြဲတြင္ “Miss Environment” ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။

Go to Top