ေဒၚသႏၲာေမာင္2019-10-23T04:43:45+00:00

ေဒၚသႏၲာေမာင္
ေဘာ္လီေဘာ ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္
အားကစားမႉး (အား/ကာ သိပၸံ ရန္ကုန္)

အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေဘာ္လီေဘာ လက္ေ႐ြးစင္ အားကစားသမားအျဖစ္ ေငြတံဆိပ္ (၁) ခု ေၾကးတံဆိပ္ (၂) ခုျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယေန႔အထိ ၃၆ ႏွစ္တိုင္ ျမန္မာ့အားကစားေလာကတြင္ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေဘာလီေဘာလက္ေ႐ြးစင္ အမ်ိဳးသမီးအသင္းလက္ေထာက္နည္းျပအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာ္လီေဘာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီး အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

Go to Top