Thetkatho Lei Lei2019-10-23T04:54:23+00:00

တကၠသိုလ္လဲ့လဲ့
အဆိုပညာရွင္

ျမန္မာသံစဥ္ ေတးသီခ်င္းမ်ားကို ႏွစ္ ၄၀ တိတိ သီဆိုခဲ့ေသာ ဝါရင့္အဆိုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမူး (ဂီတ) အျဖစ္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဂီတအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္လည္း ျမန္မာ့အသံတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

အေအာင္ျမင္ဆုံး အမ်ိဳးသမီးအဆိုရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

Go to Top